Porozmawiajmy otwarcie

Już dziś możemy zmniejszyć Twoje składki PFRON o połowę! Współpracujemy z wieloma firmami w celu pełnego wykorzystania odpisów PFRON. Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie!

Umów spotkanie ze specjalistą!

Ile wynosi maksymalna miesięczna ULGA PFRON w firmie?

Od dnia 1 lipca 2016 zaszły zmiany w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

„Obniżenie przysługuje do wysokości 50% wpłaty na Fundusz, do której zobowiązany jest pracodawca w danym miesiącu. Pozostała kwota niewykorzystanej ulgi może być uwzględniona przez nabywcę w kolejnych miesiącach, jednak przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia"

Ile wynosi maksymalna miesięczna
ULGA PFRON w firmie?

Od 1 lipca 2016 zaszły zmiany w ustawie o rehabilitacji.
„Obniżenie przysługuje do wysokości 50% wpłaty na Fundusz, do której zobowiązany jest pracodawca w danym miesiącu. Pozostała kwota niewykorzystanej ulgi może być uwzględniona przez nabywcę w kolejnych miesiącach, jednak przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia"

Źródło www.pfron.org.pl

Oficjalny film ze strony www.pfron.org.pl

By wyliczyć dokładną kwotę odpisu należy zastosować odnowieni wzór.

Do wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Z wpłat na PFRON zwolniony jest pracodawca, u którego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6% (art. 21 ust. 2 ustawy o rehabilitacji)

Przykładowa firma zatrudnia 100 osób na pełny wymiar pracy, w tym 2 osoby niepełnosprawne. Ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powinien wynosić 6%, firma ta zatrudnia o 4 osoby niepełnosprawne za mało. W związku z powyższym, pracodawca ten musi zapłacić do PFRON następującą kwotę za każdy miesiąc:

4 x 1714,99zł = 6859,96zł
gdzie:
4 to liczba brakujących w firmie osób niepełnosprawnych,
1714,99 zł to średnia krajowa brutto, wynosząca obecnie 4 218,92 zł x 40,65%

Połowę tej kwoty, czyli 3429,98 przedsiębiorca może wykorzystać w każdym miesiącu na ulgę w postaci usługi firmy, która zatrudnia co najmniej 25 osób oraz której wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 30%.

Adres

Kostrzyn nad Odrą,
Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Szczecin, Poznań, Wrocław, Warszawa
Centralna i Zachodnia Polska

Pomoc (24/7)

Telefon: (+48) 721 798 290

Godziny pracy

Od Pon do Sob 9-17
Niedziela 10-14