Porozmawiajmy otwarcie

Już dziś możemy zmniejszyć Twoje składki PFRON o połowę! Współpracujemy z wieloma firmami w celu pełnego wykorzystania odpisów PFRON. Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie!

Umów spotkanie ze specjalistą!

Odpisy PFRON
KROK PO KROKU

Aby zilustrować proces uzyskiwania odpisów PFRON w firmie,
utworzyliśmy dla Państwa wizualizację obrazującą kolejne jego etapy.

 • Zakup usług
  od firmy uprawnionej
  do udzielania odpisów PFRON

  Podmiotem uprawnionym do przyznawania odpisów jest pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących: osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją - zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - w wysokości co najmniej 30%.

 • Opłacenie w terminie
  otrzymanej faktury VAT.

  Art 22 ust. 2 pkt. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mówi wprost, iż warunkiem obniżenia wpłaty do PFRON jest:

  "uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze, z tym że w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu;"

 • Wystawienie zaświadczenia
  o odliczeniu od składki PFRON

  Zgodnie z art 22 ust. 10 pkt. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, sprzedający:

  "wystawia informację o kwocie obniżenia niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup;"

 • Pomniejszenie wpłaty na PFRON o kwotę przedstawioną na zaświadczeniu

  W przypadku, gdy kwota obniżenia przewyższa wartość zakupionej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze

 • Odliczenie od pozostałej możliwej do odliczenia kwoty

  Art 22 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowi, iż:

  "Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia."

Adres

Kostrzyn nad Odrą,
Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Szczecin, Poznań, Wrocław, Warszawa
Centralna i Zachodnia Polska

Pomoc (24/7)

Telefon: (+48) 721 798 290

Godziny pracy

Od Pon do Sob 9-17
Niedziela 10-14